Tuesday, 19 September 2017

Jokes आणि मला पडणारे प्रश्न.


जोक्स वाचून मला नेहमी पडणारे प्रश्न... हे जोक्स कोण बनवत असतं? जोक बनवणारे, लेखक म्हणून आपलं नांव का टाकत नाहीत? कथा, लेख लिहिल्यासारखे जोक मुद्दाम बनवावे लागतात का? की कवितेसारखे आपोआप स्फुरतात? जोक्स बनवण्याची प्रोसेस कशी असते? म्हणजे शेवटाचा पहिले विचार करतात की सुरवातीचा? आपल्यालाही जोक्स लिहिता येतील का? जोक्स मधली भाषा कशी ठरवली जाते? जोक्स लिहिणारा अगोदर लिहून कोणावर चाचणी करून पहातो का, की हसायला येतंय की नाही? आणि नाही हसायला आलं तर त्या जोकला तो पुन्हा कसं सुधरवतो? जोक्सलाही इतिहास आहे का? म्हणजे पुराणकाळापर्यंतचा वगैरे? तेव्हाही लोकं एकमेकांना जोक्स सांगायचे का? प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न.......
मी असे प्रश्न विचारले, हा पण एक जोक झाला ना? हा! हा!! हा!!!

No comments:

Post a Comment