Sunday, 11 June 2017

वयस्कर व्यक्तींचे आपल्या जीवनातील स्थानआपण कितीही म्हातारे झालो तरी आपल्या मानसिक गरजा पूर्ण करण्याकरिता आपणांस आपल्यापेक्षा वयस्कर व्यक्तींची नेहमी गरज भासते.

आपल्या घरात आपल्यापेक्षा कोणीतरी वयस्कर व्यक्ती असल्यास तिचा आपणांस नेहमीच आधार वाटत असतो. आपल्याला आलेल्या अडचणींवर आपणांस तिचा सल्ला मागता येतो. तिने आयुष्यभर खपून गाठी बांधलेल्या अनुभवाचा आपणांस उपयोग होतो. सणासुदीला तीच्याकडून रितिरिवाज जाणून घेऊन आपल्याला सण उत्साहात साजरे करता येतात. तिला आपले दुःख सांगून आपल्याला आपले मन मोकळे करता येते. तीच्याकडून आपल्या मनाचं सांत्वन करून घेता येते. इतर कशाविषयी असलेला राग तीच्याजवळ व्यक्त करून आपले भडकलेले डोके शांत करता येते. आपल्याला झालेला आनंद तीच्याबरोबर वाटून घेऊन तो द्विगुणित करता येतो. आपण कधी निराश झालेलो असताना तीच्याकडून चार मोलाच्या गोष्टी ऐकून आपल्या मनाला उभारी आणता येते. आपल्या मनाला वाटणारी भीती तिला सांगून तिच्याकडून त्यावरचा उपाय जाणता येतो.

पण असेही आहे की, प्रत्येकवेळी वयस्कर व्यक्ती आपणांस आधार देतीलच असे नाही. उलट वयस्कर व्यक्तींकडे बराच मोकळा वेळ असल्याने त्यांनी आपल्या प्रत्येक गोष्टींत नाक खुपसण्याचा जास्त संभव असतो. सतत किरकिर करणारे, आपल्या जुनाट विचारांना चिकटून बसणारे, सतत आपल्याकडे लक्ष द्यावे असे वाटणारे, बदलत्या जमान्याशी तडजोड करू न शकणारे अशा वयस्कर व्यक्तीही असू शकतात. परंतु प्रत्येक गोष्टींचे काही फायदे तोटे असतात, हे काही आपण नाकारू शकत नाही. अशा थोड्याफार त्रासाकडे दुर्लक्ष करणेच अंती आपल्या दोघांच्याही हिताचे ठरते.

आपल्या घरात असलेल्या आपल्यापेक्षा वयस्कर व्यक्ती कदाचित आपली शारीरिक, आर्थिक नाही, पण आपल्या मानसिक आधाराची गरज नक्कीच भागवू शकतात. मग भले ते आपले आईवडील असोत किंवा आपल्या कुटुंबातील इतर कोणीही वयस्कर व्यक्ती. आपल्या जीवनातील त्यांचे स्थान अढळ आहे.

No comments:

Post a Comment